00TAL nr 1 2000 Hjärnan

00TAL nr 1 2000 Hjärnan

Regular price
Sold out
Sale price
150 kr
Tax included.

Första num­ret av 00TAL ägnas åt hjär­nan, den intel­lek­tu­ella och ska­pande män­ni­skans vik­ti­gaste red­skap. Madeleine Grive sam­ta­lar med hjärn­fors­ka­ren Martin Ingvar och för­fat­ta­ren PC Jersild om vår inre rymd. Biomusikforskaren Nils L Wallin visar på hur musi­ken styr intel­lek­tets utveck­ling. Intervju med för­fat­ta­ren Alexander Skantze om arti­fi­ci­ell intel­li­gens och utdrag ur hans nya expe­ri­men­tella roman­pro­jekt.