00TAL nr 11 2002 Novellboom

00TAL nr 11 2002 Novellboom

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Vi grans­kar den svenska novell­boo­men. Vad berodde den på och hur vik­tig är Raymond Carver i sam­man­hanget? Novellförfattarna ger kri­ti­kerna svar på tal i en stor enkät. Dan Jönsson om ”folk­hems­sur­re­a­lism” i ung svensk novell­konst. Eva Runefelt pre­sen­te­rar konst­nä­ren Susanna Bjurling och Lena Andersson inter­vjuar åtti­o­ta­lets lit­te­rära stjärn­skott Roque Falcón. Samt, för­stås, nyskrivna novel­ler. 

Medverkande i detta num­mer: Anneli Aaltonen, Lena Andersson, Jonas Arlert, Beata Arnborg, Susanna Bjurling, Cecilia Davidsson, Inger Edelfeldt, Marianne Enquist, Johan Eriksson, Roque Falcón, Anna Finney, Joakim Forsberg, Åsa Grennvall, Hans Gunnarsson, Per Hagman, Anna Hanehøj, Anna Hedberg, Ninni Holmqvist, Dan Jönsson, Mats Kempe, Mats Kolmisoppi, Stefan Lindberg, Lotta Lotass, Pella Lundmark, Ulla Montan, Eva Runefelt, Peter Sandström, Johannes Sjögren, Pernilla Stalfelt, Sara Stribe, Jerker Virdborg, Fanny Zaabi Behrer.