00TAL nr 12 2002 Novellzoom

00TAL nr 12 2002 Novellzoom

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Vad hän­der i den nya ame­ri­kanska pro­san? John Erik Riley sam­ta­lar med David Foster Wallace, som också med­ver­kar med en novell. Nykomlingar och lit­te­rära kome­ter som Adam Hasslett och George Saunders intro­du­ce­ras. Debatten om det ame­ri­kanska infly­tan­det på svensk novel­listik fort­sät­ter och vi pub­li­ce­rar ald­rig tidi­gare över­satta novel­ler av Joyce Carol Oates och Raymond Carver.

Medverkande i detta num­mer: Clemens Altgård, Ernst Billgren, Håkan Bravinger, Raymond Carver, Johan Christiansson, Ane Farsethås, David Foster Wallace, Adam Haslett, Nina Hemmingsson, Lotta Lannebo, Marianne Lindberg De Geer, Cecilia Lindemalm, Rolf Lundén, Johan Malmström, Joyce Carol Oates, John Erik Riley, Jörgen Sandberg, George Saunders, Sara Stribe, Jonas Thente, Jeff Wall, Fanny Zaabi Behrer.