00TAL nr 14/15 2003 Lycka

00TAL nr 14/15 2003 Lycka

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Forskning om lycka visar att de indi­vi­der som mår bäst ofta över­skat­tar sin egen för­måga, den grupp som har mest rea­lis­tisk syn på sin egen för­måga är de milt deprimerade. De flesta av oss är stän­digt sys­sel­satta med att skapa ett lyck­ligt liv. Men vad är egent­li­gen lycka? Vad gör en män­ni­ska lyck­lig? Vem är lycklig?

Carina Rydberg berät­tar om var­för olyc­kan är mer intres­sant än lyc­kan i lit­te­ra­tu­ren. Fredrik Lindström dis­ku­te­rar lycka i kon­sum­tions­sam­häl­let och menar att en nöjd män­ni­ska är en far­lig män­ni­ska, hen är inte en god kon­su­ment och där­med en fara för tillväxtekonomin.

Musik, käns­lor och sam­tids­konst skild­ras av Camilla Lundberg, Clemens Altgård och Frida Cornell. Fredrik Sahlin gör en genom­gång av det senaste decen­ni­ets feel-good-film, är det smet eller insikts­full rea­lism? Elin Wikströmgör en konstak­tion och Lena Malm gör ett konst­pro­jekt om våra före­ställ­ningar kring lycka.

Fenomenet lycka stäl­ler många frå­gor, finns det några svar?

Dessutom inter­vjuer med bland andra Marit Bergman, Eva Ström och Peps Persson och skön­lit­te­ra­tur om lycka av Anna Jörgensdotter, Aase Berg och Daniel Sjölin.

Medverkande i detta num­mer: Emma Adbåge, Markus Agervi, Johanna Almer, Clemens Altgård, Ronny Ambjörnsson, Jessica Andersson, Aase Berg, Marit Bergman, Helena Boberg, Bengt Brülde, Frida Cornell, Niklas Elmehed, Ylva Falkenham, Christopher Garney, Anna Giertz, Anna Harding, Markus Heilig, Nina Hemmingsson, Dan Jönsson, Anna Jörgensdotter, Joakim Lindengren, Torgny Lindgren, Fredrik Lindström, Luiz Lopez, Camilla Lundberg, Lena Malm, Jonas Mathiasson, Iréne Matthis, David Nessle, Peps Persson, Christoffer Pettersson, Hans Ruin, Carina Rydberg, Fredrik Sahlin, Ingela Sand, Daniel Sjölin, Pernilla Stalfelt, Sara Stribe, Eva Ström, Elin Wikström, Fanny Zaabi Behrer.