00TAL nr 20/21 2005 Självförakt

00TAL nr 20/21 2005 Självförakt

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Om själv­förakt. En känsla som tycks hålla vårt väs­ter­ländska sam­hälle i ett järn­grepp: unga män­ni­skor skär sig med rak­blad i armarna och sväl­ter sig, 7-åriga flic­kor ban­tar, vuxna män­ni­skor gör kirur­giska ingrepp på sina krop­par, allt­fler äter anti­de­pres­siva medi­ci­ner och en del fres­tas att låta sig explo­a­te­ras och för­ned­ras i dokuså­por för att få synas. Samtidigt ökar våld, rasism och hat­brott. Denna sam­hälls­bild fär­gar natur­ligt­vis också av sig på lit­te­ra­tu­ren och konsten.

Hur upp­står då allt detta själv­förakt och vad är det egent­li­gen? Är det en pro­dukt av ett ytligt sam­hälle som stäl­ler höga krav på hur lyc­kade, vackra, soci­ala och effek­tiva vi bör vara? En börda vi bär med oss från barn­do­men? Kan något gott komma ur själv­förakt? Hur gestal­tar sig själv­ha­tet i samtidslitteraturen?

Medverkande i detta num­mer: Daniel Ahlgren, Linda Andersson, Ursula Andkjær Olsen, Ralf Andtbacka, Lotta Antonsson, Johan Beck-Friis, Aase Berg, Håkan Bravinger, Alberte Bremberg, Magnus Dahlström, Inger Edelfeldt, Sofia Eriksson, Kristofer Flensmarck, Ulrika Floberg, Vigdís Grímsdóttir, Anna Gunnarsdotter Grönberg, Anna Hedberg, Malin Hillberg, Kristofer Hultenberg, Maarit Johnson, Ola Julén, Ann Jäderlund, Dan Jönsson, Åsa Kalmér, Karl Ove Knausgård, Inge Knutsson, Ingmar Lemhagen, Jörgen Lind, Orvar Löfgren, Martin Norberg, Beatrice Nordén, Mohamed Omar, Markku Paasonen, Christoffer Pettersson, Karolina Ramqvist, Henrika Ringbom, Sjón, Pernilla Stalfelt, Sara Stribe, Espen Stueland, Morten Søndergaard, Sanna Tahvanainen, Merja Virolainen, Peter-Clement Woetmann, Gunnar Wærness, Fanny Zaabi Behrer, Jonas Örtemark.