00TAL nr 2/3 2000 Motstånd

00TAL nr 2/3 2000 Motstånd

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Arne Ruth sam­ta­lar med Madeleine Grive i en upp­märk­sam­mad inter­vju om den svenska tid­nings­värl­den, chefs­re­dak­tö­rer­nas för­lo­rade heder och hotet mot det offent­liga sam­ta­let. Johan Öberg synar mot­stån­dets pato­logi från Dagens Nyheters kul­tur­re­dak­tion till kri­gets Tjetjenien. Cecilia Parsberg med­ver­kar med konst­pro­jek­tet ”Queen of Homeless”. Dan Wolgers gör ett utvik och konst­nä­ren Johanna Billing por­trätt­re­ras.

Medverkande i detta num­mer: Jesús Alcalá, Roy Andersson, Majgull Axelsson, Hesham Bahari, Salim Barakat, Anne-Marie Berglund, Johanna Billing, Markus Degerman, Ljiljana Dufgran, Fredrik Ekelund, Sara Gordan, Annika Hansson, Disa Håstad, Dan Jönsson, Mats Kempe, Danilo Kis, Tomas Lappalainen, Alejandro Leiva, Ana Maria Narti, Shirali Nurmuradov, Gunilla Palmstierna-Weiss, Cecilia Parsberg, Arne Ruth, Faraj Sarkohi, Daniel Sjölin, John Swedenmark, Mirja Unge, Linda Västrik, Peter Weiss, Ak Welsapar, Dan Wolgers, Johan Öberg.