00TAL nr 28 2009 Ordkrig!

00TAL nr 28 2009 Ordkrig!

Regular price
150 kr
Sale price
150 kr
Tax included.

Färre än 10 exemplar kvar

Möt BRUNO K. ÖIJER i en inter­vju om sina vik­ti­gaste dik­ter och sin avsky mot kul­tur­si­dor­nas poe­si­s­nu­tar. STEVE SEM-SANDBERG gör en essä­is­tisk inven­te­ring av kri­gets plats i W G SEBALDS för­fat­tar­skap. LARS VILKS gör upp med den tex­tin­pac­kade kons­ten. GUN-BRITT SUNDSTRÖM om soli­da­ri­te­tens och mot­stån­dets odöd­lig­het. JOHAN CULLBERG berät­tar om den upp­bygg­liga ord­kri­sen. Dessutom intro­du­ce­rar vi två fram­stå­ende ord­kri­gare för en svensk publik: SALIM BACHI, som skri­vit en roman om 9/11-attacken från ett minst sagt oanat per­spek­tiv. JOY HARJO, en av de vik­ti­gaste rös­terna bland USAs Native-Americanförfattare, som tog besö­karna på Stockholms Poesifestival 2008 med storm.

Medverkande i detta num­mer: Jessica Andersson, Salim Bachi, Mats Berggren, Thomas Bernhard, Ernst Billgren, Olivia Mariette Borg, Héléne Cixous, Stewe Claeson, Marie Cronqvist, Johan Cullberg, Henrik C. Enbohm, Forough Farrokhzad, Walter Genewein, Peter Granser, Joy Harjo, Alexis Holmqvist, Anders Johansson, Bengt Emil Johnson, Jonas Jörneberg, Cato Lein, Clarice Lispector, Marie Lundquist, Yukio Mishima, Christer Olsson, Agneta Pleijel, Philip Pullman, Annina Rabe, Anna Sandwall, David Schreiner, Liv Strömquist, W G Sebald, Steve Sem-Sandberg, Susan Sontag, Gun-Britt Sundström, Lars Vilks, Andreas Åberg, Bruno K. Öijer, Maya Eizin Öijer.