00TAL nr 29 2009 Finlandssvensk dynamik

00TAL nr 29 2009 Finlandssvensk dynamik

Regular price
150 kr
Sale price
150 kr
Tax included.

Endast ett fåtal exemplar kvar!

Vi pub­li­ce­rar en inter­vju med Kjell Westö av för­fat­ta­ren Cecilia Davidsson och redan nu kan du läsa ett kapi­tel ur den efter­läng­tade roma­nen Glitterscenen av Monika Fagerholm. Vi bju­der också på en Tua Forsström-special med nyskri­ven poesi och två essäer om hen­nes författarskap.

Vilka är Ann Jäderlunds, Arne Johnssons, Anna-Karin Palms, Eva Ströms och Bengt Emil Johnsons favo­ri­ter bland de fin­lands­svenska för­fat­tarna? Här skri­ver de om sina per­son­liga för­håll­nings­sätt till dem. Merete Mazzarella under­sö­ker den radi­kala pro­sans genom­brott och Trygve Söderling skri­ver om hur Öster­bot­tens utmar­ker bli­vit den nya lit­te­rära medel­punk­ten. Dessutom skic­kar vi ut konst­kri­ti­kern Dan Jönsson på en repor­ta­ge­resa i de djupa finska sko­garna på jakt efter den fin­lands­svenska samtidskonsten.

»Min hem­lös­het har bli­vit cemen­te­rad vid det här laget, jag har lärt mig att jag helt enkelt får leva med den«, säger Kjell Westö i sam­ta­let med Cecilia Davidsson. Men utan käns­lan av hem­lös­het hade han kanske inte bör­jat skriva över­hu­vud­ta­get: »Jag blev ju för­fat­tare för att jag var en obsti­nat jävel«, säger han.

Medverkande i detta num­mer: Ralf Andtbacka, Olivia Mariette Borg, Anders Cullhed, Cecilia Davidsson, Peter Eccher, Agneta Enckell, Monika Fagerholm, Tua Forsström, Catharina Gripenberg, Bengt Emil Johnson, Arne Johansson, Ann Jäderlund, Dan Jönsson, Antero Kahila, Malin Kivelä, Janne Lehtinen, Pia Lindman, Tuija Lindström, Ann Lingebrandt, Merete Mazzarella, Henrik Mårtensson, Per Olvmyr, Anna-Karin Palm, Ragnar Persson, Henrika Ringbom, Risto Suomi, Sara Stribe Pavell, Eva Ström, Trygve Söderling, Kjell Westö, Lisa Zetterdahl, Andreas Åberg, Gösta Ågren, Robert Åsbacka.