00TAL nr 4 2000 Långsamhet

00TAL nr 4 2000 Långsamhet

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Suzanne Brøgger talar i en inter­vju om lång­sam­het som en för­ut­sätt­ning för njut­ning och berät­tar om bak­grun­den till sin nyskrivna danska grund­lag. Vetenskapshistorikern Nils Uddenberg beskri­ver lång­sam­het som kons­ten att begränsa sig, etno­lo­gen Orvar Löfgren redo­gör för has­tig­he­tens histo­ria och Dan Jönsson skri­ver om sta­te­gisk lång­sam­het i sam­tida konstfotografi.

Medverkande i detta num­mer: Katarina Andersson, Suzanne Brøgger, Birgitta Dahl, Carl Johan De Geer, Anna Finney, Jonas Frykman, Nils Forsberg, Ladislaus Horatius, Bengt Emil Johnson, Dan Jönsson, Ola Klippvik, Kristoffer Leandoer, Refik Licina, Lars Åke Lundberg, Marie Lundquist, Orvar Löfgren, Katarina Lönnby, Ulla Montan, Iwo Myrin, Agneta Pleijel, Sören Robertson, Pernilla Stalfelt, Espen Stueland, Jan Henrik Swahn, John Swedenmark, Nils Uddenberg, Sara Villius, Annika Öhrner.