00TAL nr 8 2001 Godhet – Lena Andersson samtalar med Roy Andersson

00TAL nr 8 2001 Godhet – Lena Andersson samtalar med Roy Andersson

Regular price
120 kr
Sale price
120 kr
Tax included.

Vi frå­gar oss var­för god­he­ten dis­kri­mi­ne­ras och så säl­lan väc­ker medi­alt intresse. Roy Andersson inter­vjuas av Lena Andersson om gott och ont. Göran Sommardal skri­ver om vår tids fasci­na­tion av brotts­lingar. Ebba Matz gör ett konst­pro­jekt. Nya pro­sa­tex­ter av Inger Alfvén och Beate Grimsrud. Författare, konst­nä­rer, filo­so­fer och fors­kare om var­för god­het, fak­tiskt, är intressant.

Medverkande i detta num­mer: Inger Alfvén, Lena Andersson, Roy Andersson, Göran Bexell, Clarence Crafoord, Lars Ekenborn, Anita Goldman, Åsa Grennvall, Beate Grimsrud, Peter Gärdenfors, Susanne Holmgren, Marianne Hultman, Ludvig Igra, Mathias Johansson, Stig Johansson, Jan Jönsson, Dan Jönsson, Jesper Larsson, Sarah Ljungquist, Ebba Matz, Ulla Montan, Suzanne Osten, Göran Rosenberg, Ola Sigurdson, Lennart Sjögren, Johan Sjömark, Göran Sommardal, Pernilla Stalfelt, Sara Stribe, Fanny Zaabi Behrer.