00TAL nr 9/10 2002 Exil

00TAL nr 9/10 2002 Exil

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Tvåspråkigt num­mer (sve/eng) om begrep­pet exil ur ett poli­tiskt, soci­alt, språk­ligt, konst­när­ligt och exi­sten­ti­ellt per­spek­tiv. Essäer och skön­lit­te­rära tex­ter av bland andra Faraj Sarkohi, Dubravka Ugresic, Moses Isegawa och Yang Lian. Anneli Jordahl bely­ser invand­rade för­fat­ta­res och konst­nä­rers situ­a­tion i Sverige. Göran Sommardal och Torbjörn Lodén skri­ver om kine­siska exil­för­fat­tare och dis­si­den­ter. Anna-Karin Palm och Carl-Johan Vallgren berät­tar om hur det är att leva i fri­vil­lig exil. Per Wästberg skri­ver om fun­da­men­ta­lism. Satirtecknaren Visar Ulaj pre­sen­te­ras och Elgaland/Vargaland gör ett konst­pro­jekt på temat grän­ser.

Medverkande i detta num­mer: Lena Andersson, Einar Askestad, Jason Atomic, Sujata Bhatt, Mårten Castenfors, Leif Elggren, Arina Flensmarck, Carl Michael von Hausswolff, Stefan Helgesson, Jimmy Hofsö, Moses Isegawa, Lars Jakobson, Anneli Jordahl, Janina Katz, Mimi Khalvati, Cato Lein, Yang Lian, Nacho Lillo-Tatjer, Torbjörn Lodén, Henning Mankell, Ulla Montan, Anna-Karin Palm, Juan Carlos Piñeyro, Hans Ruin, Faraj Sarkohi, Göran Sommardal, Pernilla Stalfelt, Sara Stribe, Peter Tillberg, Dubravka Ugresic, Visar Ulaj, Carl-Johan Vallgren, Per Wästberg, Fanny Zaabi Behrer, Maria Zennström, Tyra von Zweigbergk.