10TAL nr 17/18 Ukraina
10TAL nr 17/18 Ukraina
10TAL nr 17/18 Ukraina
10TAL nr 17/18 Ukraina
10TAL nr 17/18 Ukraina
10TAL nr 17/18 Ukraina
10TAL nr 17/18 Ukraina
10TAL nr 17/18 Ukraina
10TAL nr 17/18 Ukraina
10TAL nr 17/18 Ukraina
10TAL nr 17/18 Ukraina
10TAL nr 17/18 Ukraina

10TAL nr 17/18 Ukraina

Regular price
150 kr
Sale price
150 kr
Tax included.

»Om världen nu bara, den här gången, kunde lyssna« – Oksana Zabuzjko

10TAL nr 17/18 Ukraina är en unik intro­duk­tion till sam­tida ukrainsk lit­te­ra­tur, konst och kul­tur­de­batt. Vi pre­sen­te­rar 25 ukrainska för­fat­tare, över­sät­tare och konst­nä­rer, som alla på ett eller annat sätt för­hål­ler sig till kri­get, inva­sio­nen och lit­te­ra­tu­rens roll i dagens Ukraina. 10TALs num­mer är det första någon­sin som helt foku­se­rar på Ukrainas sam­tida lit­te­ra­tur och kultur.

Vi pub­li­ce­rar en för 10TAL nyskri­ven appell av Oksana Zabuzjko, en essä av poe­ten Oleh Kotsarev om den sam­tida ukrainska lyri­ken, en nyskri­ven dikt­cy­kel och glö­dande prosa av Serhij Zjadan och en rap­port om konst­sce­nen i Kiev av Dan Jönsson. Vi intro­du­ce­rar också den ukrainska poe­ten Ljubov Jakymtjuk och pre­sen­te­rar Sofia Andruchovytj genom ett utdrag ur hen­nes suc­cé­ro­man Felix Austria. Totalt med­ver­kar 25 ukrainska för­fat­tare, över­sät­tare och konst­nä­rer ur olika gene­ra­tio­ner i vårt num­mer, varav de flesta för första gången på svenska.

Medverkande: Clemens Altgård, Jurij Andruchovytj, Sofia Andruchovytj, Katerina Babkina, Yevgenia Belorusets, Natalka Bilotserkivets, Boris Cheronskij, Miriam Dragina, Lina Ekdahl, Jonas Gren, Madeleine Grive, Linn Hansén, Lev Hrytsyuk, Nils Håkanson, Jurij Izdryk, Ljubov Jakymtjuk, Dan Jönsson, Nikita Kadan, Oleh Kotsarev, Halyna Kruk, Volodymyr Kuznetsov, Marianna Kyjanovska, Oleksandr Laskin, Mi Lennhag, Vasyl Lozynskyj, Oleh Lysjeha, Oksana Lutsiv, Andrzej Mencwel, Kostyantyn Moskalets, Lukas Möllersten, Mikael Nydahl, Olga Pedan, Dmitri Plax, Vladimir Rafeenko, Henrik Sahl Johansson, Bengt Samuelson, Ostap Slyvynskyj, Jan Henrik Swahn, Ingrid Wirengren, Susanna Witt, Oksana Zabuzjko, Bodil Zalesky, Serhij Zjadan

Customer Reviews

No reviews yet Write a review