10TAL nr 4 2010 Irrfäder

10TAL nr 4 2010 Irrfäder

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Följ med på en resa i rot­lös­he­tens gräns­fria land­mar­ker, där för­fat­tarna Jon Fosse, Nina Bouraoui och Édou­ard Glissant är några av num­rets led­sa­gare. Anders Olsson skri­ver om exi­lens exi­sten­ti­ella vill­kor hos Djuna Barnes. Dan Jönsson upp­sö­ker hem­lös­he­ten i dagens Sverige sett genom doku­men­tär­fo­to­gra­fer. Vi föl­jer även aktö­rer som vand­rar efter en hjälp­löst snur­rande kom­passnål i poli­ti­ken: 10TAL bad Aase Berg läsa stats­mi­nis­tern Fredrik Reinfeldts kol­lek­tivt bort­trängda bok, Det sovande fol­ket medan Martina Montelius sän­der ett brev till riks­dags­man­nen Jimmie Åkes­son. Dessutom reflek­te­rar Maria Zennström kring några per­son­liga foto­gra­fier av Michael Jochum.

Medverkande i detta num­mer: Aase Berg, Nina Bouraoui, Elin Cullhed, J Michael Dash, Mats Eriksson, Nils Forsberg, Jon Fosse, Ernawati Genoveva, Édouard Glissant, Maxim Grigoriev, Selene Hellström, Michael Jochum, Dan Jönsson, Jan Jörnmark, Christina Kullberg, Ida Linde, Oscar Lindgren, Cato Lein, Martina Montelius, Henrik Mårtensson, Ylva Nygren, Anders Olsson, Noomi Riedel, Lina Salén, David Schnell, Ann-Sofi Sidén, Marianne Tufvesson, Maria Zennström, Anna Ledin Wirén.