80TAL nr 11 1983

80TAL nr 11 1983

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Naturen och kul­tu­ren: Vad är då natu­ren? Är natu­ren en eller flera? Hur hands­kas vi med natu­ren? Människans ska­pelse är kul­tu­ren. Människans vill­kor bestäms av natu­ren. Natur utan kul­tur gör män­ni­skan meningslös.

Medverkar gör Ingegärd Bodén, Niklas Törnlund, Lena Zetterström, Veli-Matti Hilli, Sharock Kamyab, James Joyce, Ed Staff, Anette Göranzon med flera.