80TAL nr 3 1980

80TAL nr 3 1980

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Färre än 10 exemplar kvar

Om bland annat det viol­bruna: Det kul­tu­rella skym­nings­land­ska­pet Sverige, där skval­mu­si­ken skva­lar och TV-serierna körs oför­kor­tade i sina 14 avsnitt. Där flyk­ten till systempå­sen, vec­ko­tid­ning­arna och mass­mark­nads­lit­te­ra­tu­ren fun­ge­rar. Numret tilläg­nas ordens möj­lig­het att öppna nya dialoger.

Medverkar gör Mats Gellerfelt, Gunnar Lundin, Renate Baur, Eva Ström, Brita Tornell, Marianne Enquist, Maria Gyllenhaal, Sara Danius, Johan Nordbeck, Ulf Gyllenhak med flera.