80TAL nr 32/33 1989 Pasolini

80TAL nr 32/33 1989 Pasolini

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Färre än 20 exemplar kvar

Tidskriften 80TAL #32–33, 1989 pre­sen­te­rade den första total­in­tro­duk­tio­nen i Sverige av en av efter­krigs­ti­dens vik­ti­gaste för­fat­tare, Pier Paolo Pasolini. Poeten, roman­för­fat­ta­ren, film­ska­pa­ren, dra­ma­ti­kern och bild­konst­nä­ren som ald­rig drog sig för att sätta sig själv på spel när han utma­nade det sam­häl­liga samförståndet.

Numret inne­hål­ler essäer, inter­vjuer, dik­ter och tex­ter av och om Pasolini.