80TAL nr 5/6 1981

80TAL nr 5/6 1981

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Den kiseltid nu kom­mer: Den elektro­niska infor­ma­tions­tek­ni­ken får oss att leva i de kvan­ti­ta­tiva pre­sta­tio­ner­nas tide­varv. Numret hand­lar om dikt och musik, om ting som kan tyc­kas oum­bär­liga på kort sikt – och på lång sikt. ”Giv doft i blomma!” sa Harry Martinson. Redaktionen läg­ger till ord och ton.

Medverkar gör Bo Wetteryd, Kjerstin Norén, Stefan Englund, Ulf Bergqvist, Sten Hagliden, Niklas Rådström, Mausel Eksell, Elsa Grave med flera.