90TAL nr 1 1990 Willy Kyrklund

90TAL nr 1 1990 Willy Kyrklund

Regular price
Sold out
Sale price
150 kr
Tax included.

Endast 2 exemplar kvar!

Stor pre­sen­ta­tion av Pilotpristagaren Willy Kyrklund — posi­ti­vism och mystik i säll­sam för­e­ning. Intervju av Claes Wahlin och Arne Florin vilka även bidrar med essäer om mate­ma­ti­kens respek­tive god­he­tens och onds­kans funk­tio­ner i Willy Kyrklunds för­fat­tar­skap. Åtta styc­ken debu­tan­ter, bland dem Kristian Lundberg. John Peter Nilsson om Ernst Billgrens konst. Omslag av Ernst Billgren.