90TAL nr 11 1994 Bedrägerier

90TAL nr 11 1994 Bedrägerier

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Madeleine Grive inter­vjuar Peter Kihlgård. Thomas Anderberg om lögner, bedrä­ge­rier och lit­te­ra­tur. Clemens Altgård om blas­fe­mi­ker, fräl­sare och andra atten­tats­män. Konstprojekt av Jörgen Svensson om Lars Lithells möten med bl a Mårten Palme och Rikard Wolff.