90TAL nr 14 1995 Grekland

90TAL nr 14 1995 Grekland

Regular price
Sold out
Sale price
150 kr
Tax included.

SLUTSÅLT

Den största intro­duk­tio­nen av sam­tida gre­kisk lit­te­ra­tur och konst någon­sin. Tjugofem nutida för­fat­tare pre­sen­te­ras. Otto Mannheimer inter­vjuar Kiki Dimoula. Konstprojekt av Johan Wingborg. Nyskrivna txter av Arne Johnsson, Stig Larsson, Anna-Karin Palm och Jan Henrik Swahn.