90TAL nr 23/24 1997 Framtidens svenska roman

90TAL nr 23/24 1997 Framtidens svenska roman

Regular price
100 kr
Sale price
100 kr
Tax included.

Dubbelnummer kring de aktu­ella frå­ge­ställ­ning­arna om den svenska sam­tids­pro­san och roma­nens fram­tid. Carl Michael Edenborg under­sö­ker för­fat­tar­nas soci­ala och eko­no­miska vill­kor. Samtal med Thomas Anderberg, Lars Jakobson och Cecilia Davidsson. Jonas Thente pre­sen­te­rar Avant Pop. Carl Johan Vallgren om sin favo­ri­t­ro­man.