90TAL nr 4 1991 Staden

90TAL nr 4 1991 Staden

Regular price
Sold out
Sale price
150 kr
Tax included.

En bred genom­gång av Staden som begrepp och livs­rum. Bidragen av för­fat­tare, konst­nä­rer, fors­kare och arki­tek­ter bil­dar en rik och mång­fa­cet­te­rad bild av vad som har kom­mit att bli den moderna män­ni­skans natur­liga miljö. Dessutom ett fler­tal klas­siska tex­ter om sta­den.

Medverkande: Ernst Brunner, Walter Benjamin, Daniel Birnbaum, Nina Burton,  Ola Larsmo, Anna-Karin Palm, Björn Ranelid, Rainer Maria Rilke, 
Steve Sem-Sandberg med flera.