Sinnesvåld – Helena Boberg

Sinnesvåld – Helena Boberg

Regular price
169 kr
Sale price
169 kr
Tax included.

Sinnesvåld är en med­ve­tan­de­ström där frag­ment av vålds­sce­ner, man­lig makt­lyst­nad och bloms­terme­ta­fo­rer bil­dar en poe­tisk sam­hälls­kri­tik. Helena Boberg drar sig inte för att ta ris­ker i sin dikt­ning, bland annat genom att använda lit­te­ra­tu­rens mest använda form­ler och kli­chéer – för att ladda dem på nytt, syna dem i ett annat, skar­pare ljus.

I sin nya sam­ling fort­sät­ter hon under­sök­ningen av det femi­nina och dess sym­bo­ler. Rosen, som var en åter­kom­mande meta­for i Repuls, har nu skju­tit skott och sla­git ut i en mång­fal­dig flora och fauna. Den kus­liga stäm­ningen i psy­kets klaust­ro­fo­biska rum har här flyt­tat ut och spri­dit sig i omvärlden.

Titel: Sinnesvåld
Författare: Helena Boberg
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 88
Mått: 150x200 mmHelena Boberg. Foto: Anna Classon


AXPLOCK FRÅN RECENSIONERNA:

När det är i läs­ak­ten som dik­ten utspe­las, blir läsa­ren ofrån­kom­ligt med­för­ö­vare och vitt­nes­bä­rare. I tex­ty­tans gräns­land fin­ner du skydd undan skam­men, men om du är klämd eller gömd går inte att avgöra.
— Frida Sandström i Borås Tidning 17 decem­ber 2013

Med hyper­sä­ker språk­känsla öpp­nar denna svit en plats som lik­nar men ändå inte lik­nar någon annan. Det är en för­språk­lig till­varo som genom­blå­ses av femi­nis­tisk med­ve­ten­het om livs­långt, man­ligt våld.
— Amelie Björck i Göteborgs-Posten 11 juli 2013

Boberg skri­ver fram en säll­synt bland­ning av skön­het och ilska och utsatt­het och ironi som får mig att gång på gång plocka upp boken, läsa dik­terna på nytt.
— Naima Chahboun i Expressen 25 juni 2013

Det är ils­kan som driv­kraft här. Boberg skri­ver ostä­dat, obe­härs­kat, fräckt, i en pul­se­rande, liv­full stil som är ener­gisk och mål­in­rik­tad – dri­ven och väg­vin­nande i sitt kon­struk­tiva ursinne, fyllt av bitsk ironi.
— Björn Kohlström Bernur 4 juni 2013